flag-th

ภาพรวมของโรงเรียนนานาชาติรักบี้

ข้อมูลแนะนํา

โรงเรียนนานาชาติรักบี้เริ่มเปิดสอนนักเรียนระดับ Pre-Prep และ Prep ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนระดับ Senior เปิดสอนในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนให้ความรู้ตามความต้องการของเด็กตั้งแต่วัย 2 ปีจนถึง 19 ปี

โรงเรียนนานาชาติรักบี้กับโรงเรียนรักบี้ในสหราชอาณาจักรซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 450 ปีเปรียบเสมือนโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง

หลักสูตร

Pre-Prep และ Prep

หลักสูตรของ RST ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้:

 • เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กมีพัฒนาการทางสังคมและตนเอง

   

 • เพื่อปลูกฝังความรักในการเรียนรู้และวิชาเฉพาะ

   

 • เพื่อสนับสนุนและเร่งรัดพัฒนาการทางวิชาการตามความเหมาะสม

   

 • เพื่อพัฒนาจริยธรรมการทำงานและการสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอย่างเหมาะสม

   

 • เพื่อช่วยให้เด็กแต่ละคนบรรลุถึงศักยภาพทางวิชาการของตน และท้ายสุด

   

 • เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กในการเรียนและสอบระดับ IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) และระดับ A-Level

   

หลักสูตรของ RST ยึดแนวทาง:

 • เป้าหมายการเรียนรู้ระยะแรกเริ่มของสหราชอาณาจักรตามระยะพื้นฐานการเรียนรู้ในวันแรกเริ่ม (จนถึงอายุ 5 ปี)

   

 • หลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษและเวลส์

   

 • หลักสูตร 11+ และ 13+ ขององค์กรตรวจสอบโรงเรียนเอกชนในสหราชอาณาจักร (UK Independent Schools Examination Board)

   

Senior (Year 9 ถึง 13)

หลักสูตรของเรายึดหลักสูตรของสหราชอาณาจักรเป็นแม่แบบ ใน Year 9 (Key Stage 3) จะได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์  นักเรียนจะต้องเลือกเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน สเปนหรือฝรั่งเศส) 1 ภาษา และสามารถเลือกเรียนดนตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคณิตศาสตร์ เสริมด้วยเรียนการละคร ดนตรี การออกแบบและเทคโนโลยี และปรัชญาได้วิชาละหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

ใน Year 10 และ 11  (Key Stage 4) จะได้เรียนหลักสูตร IGCSE (Cambridge & Pearson)  ขณะที่ Year 9 นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลัก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา นักเรียนจะต้องเลือกเรียนประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์วิชาใดวิชาหนึ่งและภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน สเปนหรือฝรั่งเศส) อีก 1 ภาษา อีกทั้งเรียนวิชาเลือกอีก 2 วิชาจากภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส การออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรี การละคร ธุรกิจศึกษาหรือพลศึกษา  นักเรียนจะต้องสอบวัดผล IGCSE ในเดือนมิถุนายน Year 11

 

ใน Year 12 และ 13 (Key Stage 5) นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตร A-Level (Cambridge & Pearson) และเลือกเรียนอีก 4 วิชาจาก วรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาฝรั่งเศส การออกแบบและเทคโนโลยี ศิลปะและการออกแบบ การละคร ดนตรีหรือพลศึกษา  เมื่อจบ Year 12 นักเรียนจะมีทางเลือกเรียนต่อเพียง 3 วิชาของหลักสูตร A-Level

 

หัวหน้าระดับ Sixth Form จะทำงานร่วมกับนักเรียนปี 13 ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร UCAS สำหรับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร การเตรียมความพร้อมสำหรับ Oxbridge การเตรียมสอบ SAT และ ACT เพื่อเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา การสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยในไทย และจัดการให้นักเรียนไปเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยในไทย และจัดการเกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ไทยโดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

 

โรงเรียนนานาชาติรักบี้ จัดหอพักสำหรับนักเรียนประจำแยกกัน ระหว่างระดับประถมศึกษา (Year 3 ถึง 8) และ Senior (Year 9 ถึง 13) ผู้ดูแลนักเรียนในหอพักเป็นครูในโรงเรียน การอยู่หอแบ่งเป็นสามประเภทคือ อยู่ประจำสัปดาห์ละ 7 คืน สัปดาห์ละ 5 คืน หรือสัปดาห์ละ 2 คืน ผู้พักพอใจกับความสะดวกสบายของหอพัก นักเรียน Year 3 และ 4 อยู่หอ 6 เตียงนอน นักเรียน Year 5 ถึง 9 อยู่หอ 4 เตียง นักเรียน Year 10 และ 11 พักในห้องเตียงคู่ ส่วนนักเรียน Year 12 และ 13 มีห้องนอนและห้องน้ำส่วนตัว

 

เวลาเรียนของโรงเรียนนานาชาติรักบี้ ในวันเปิดทำการเรียนการสอน เลิกเวลา 17.50 . สำหรับระดับ Prep และเวลา 18.00 . สำหรับ Senior แต่ละวันเต็มไปด้วยบทเรียนทางวิชาการ กีฬา และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางร่างกายและจิตใจ นักเรียนระดับ Prep ที่ไม่ใช่นักเรียนประจำมีเวลาทำการบ้านให้เสร็จที่โรงเรียนและให้นักเรียนระดับ Senior ซึ่งไม่ใช่นักเรียนประจำสามารถเลือกจะอยู่หลังอาหารว่างเพื่อทำการบ้านให้เสร็จที่โรงเรียน

 

โรงเรียนมีโครงการเสริมหลักสูตรอย่างกว้างขวางมีการจัดการแข่งขันกีฬากับโรงเรียนอื่นๆในชนิดกีฬาสำคัญนอกจากนี้ยังได้มีการจัดตารางเวลาในโรงเรียนเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมทางกายภาพในวันอังคารและวันพฤหัสบดีจะมีการเล่นเกมในช่วงบ่ายซึ่งเด็กนักเรียนจะได้ฝึกเล่นกีฬาหลักในช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ

กีฬาสำคัญได้แก่ รักบี้เจ็ดคน ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล เน็ตบอล กรีฑา และว่ายน้ำ กีฬาอื่นๆ บางประเภท เช่น แล่นเรือใบ พายเรือคายัค ขี่ม้า และกอล์ฟก็มีอยู่ในโครงการกีฬาที่กว้างขวางขึ้นด้วยเช่นกัน

ชมรมและกิจกรรมอื่นๆ เช่น หมากรุก การเดินเท้าที่ใช้แผนที่และเข็มทิศ และแผนการดยุคแห่งเอดินเบิร์กช่วยเสริมสร้างหลักสูตรของเรามากยิ่งขึ้น

 

โรงเรียนนานาชาติรักบี้ ให้ความสำคัญกับการเล่นดนตรีเป็นพิเศษ นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนดนตรีจนกระทั้งจบ Year 9 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเล่นดนตรีชนิดหนึ่งชนิดใดและมีส่วนร่วมในวงดนตรี คณะนักแสดง คณะนักร้องประสานเสียง มีการวางแผนจัดแสดงละครเพลงทุกปีเพื่อแสดงให้เห็นความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีของนักเรียน เช่นเดียวกับการเล่นดนตรีในงานเลี้ยงสังสรรค์ตอนเย็น การไปพบครูสอนเล่นดนตรีนั้นทำให้เราได้เพิ่มความรู้ทางด้านดนตรีในเชิงลึกแก่โครงการนี้ เราเชื่อว่า โครงการดนตรีที่โดดเด่นนั้นมีส่วนสำคัญต่อคุณภาพด้านการศึกษา

Scroll to Top